S U P L E M E N T O S


INTRODUCCIÓN A LOS SUPLEMENTOS DEPORTIVOS, O AYUDAS ERGOGÉNICAS
Aprende que son, y en que se diferencian de las sustancias dopantes.


ÁCIDO D-ASPÁRTICO (DAA)


BETA-ALANINA


CELLBEST EXTREME VIT.O.BEST (Voluminizador celular con creatina)


CREATINA


GLUTAMINA


HARPAGOFITO (GARRA DEL DIABLO)


HMB


PICOLINATO DE CROMO

PROTEÍNA, SUPLEMENTO

TIROSINA

TRIPTÓFANO

VITAMINA C

VANADIL SULFATO

ZINC